نام کاربری
کلمه عبور
  • Hydrangeas
  • Hydrangeas
تابلو فرش آیات
آیه
1
کد فرش
3600
تراکم
1200
شانه
سانتیمتر
70
عرض
سانتیمتر
50
طول
تابلو فرش 1200 شانه شانه بافته شده با پیشرفته ترین ماشین بافندگی hci ریز بافت و شکیل
212
800,000
ریا ل
تخفیف
% 0
آیه
2
کد فرش
3600
تراکم
1200
شانه
سانتیمتر
70
عرض
سانتیمتر
50
طول
تابلو فرش 1200 شانه شانه بافته شده با پیشرفته ترین ماشین بافندگی hci ریز بافت و شکیل
213
800,000
ریا ل
تخفیف
% 0
آیه
3
کد فرش
3600
تراکم
1200
شانه
سانتیمتر
70
عرض
سانتیمتر
50
طول
تابلو فرش 1200 شانه شانه بافته شده با پیشرفته ترین ماشین بافندگی hci ریز بافت و شکیل
214
800,000
ریا ل
تخفیف
% 0
آیه
4
کد فرش
3600
تراکم
1200
شانه
سانتیمتر
70
عرض
سانتیمتر
50
طول
تابلو فرش 1200 شانه شانه بافته شده با پیشرفته ترین ماشین بافندگی hci ریز بافت و شکیل
215
800,000
ریا ل
تخفیف
% 0
آیه
5
کد فرش
3600
تراکم
1200
شانه
سانتیمتر
70
عرض
سانتیمتر
50
طول
تابلو فرش 1200 شانه شانه بافته شده با پیشرفته ترین ماشین بافندگی hci ریز بافت و شکیل
216
800,000
ریا ل
تخفیف
% 0
آیه
6
کد فرش
3600
تراکم
1200
شانه
سانتیمتر
70
عرض
سانتیمتر
50
طول
تابلو فرش 1200 شانه شانه بافته شده با پیشرفته ترین ماشین بافندگی hci ریز بافت و شکیل
217
800,000
ریا ل
تخفیف
% 0
آیه
7
کد فرش
3600
تراکم
1200
شانه
سانتیمتر
70
عرض
سانتیمتر
50
طول
تابلو فرش 1200 شانه شانه بافته شده با پیشرفته ترین ماشین بافندگی hci ریز بافت و شکیل
218
800,000
ریا ل
تخفیف
% 20
آیه
9
کد فرش
3600
تراکم
1200
شانه
سانتیمتر
70
عرض
سانتیمتر
50
طول
تابلو فرش 1200 شانه شانه بافته شده با پیشرفته ترین ماشین بافندگی hci ریز بافت و شکیل
220
800,000
ریا ل
تخفیف
% 0
1 2 3 
کاشان- بلوار مطهری- روبروی کلینیک فرهنگیان _بیان دوم- چهارراه دوم سمت چپ
03155540772
09139612712
info@morvaridco.ir     -     morvarid.carpet@gmail.com
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرش و تابلو فرش مروارید کاشان میباشد